قاعده «لا ضرر و لا ضرار» (بخش دوّم) - جلسه39

آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتامضائیّت قاعده و جایگاه عرف و عقل (3)