ابو‌حمزه ثمالی

سال 1420 (تعداد جلسات: 6)

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1420/09/02

توضیحاتفقره دعاء: الحمدلله الذي تحبّب إليّ و هو غنيّ و الحمدلله الذي يحلم عنّي حتّي كأنّي لاذنب لي. 1 پروفسور کربن یکی از ادلّه حقّانیت اسلام بخصوص تشیّع را عدم اختصاص زمان و مکان خاصی برای عبادت خداوند متعال معرفی می کند. 2 اثبات پروردگار متعال برای ابن ابی العوجاء توسط امام صادق علیه السلام 3 علت حمد پروردگار در این فقرات به دو دلیل می باشد، اول اینکه خداوند بلافاصله پس از حمد ما را اجابت می کند و دیگر اینکه اجابت او بلا عوض می باشد. 4 بیان حکایت شخص بزرگی که با مریدان خود به دیدن بزرگ دیگری می رود.

تاریخ سخنرانی 1420/09/03

توضیحاتفقره دعاء: الحمدلله الذي تحبّب إليّ و هو غنيّ و الحمدلله الذي يحلم عنّي حتّي كأنّي لاذنب لي. 1 – هر عملي ظاهري دارد كه همان جنبۀ خَلقي عمل است و باطني كه جنبۀ «أمري» آن مي‌باشد. 2 – توضيحي در ارتباط با معناي عالَم خَلق و عالَم أمر. 3 – اعتراف به صحت رؤيا و خواب از جانب ماديّين ، اعتراف به عالَم ماوراء ماده است. 4 – جريان برق ديده نمي‌شود ولي ظهورش در روشنايي لامپ مي‌باشد. 5 – بيان حكايتي جالب از مثنوي معنوي.

تاریخ سخنرانی 1420/09/04

توضیحاتفقره دعاء : الحمد لله الذي ادعوه فيجيبني و ان كنت بطیئاً حين يدعوني... يستقرضني. 1 تنها ربط و تعلق انسان به پروردگار متعال دائمي و زوال‌ناپذير مي‌باشد. 2 بيان برخي از ويژگي‌هاي مؤمنين واقعي. 3 دنيا و مسائل اعتباري آن و تبليغات نبايد معيار در تصميم‌گيري‌ها و نظرات افراد واقع شود. 4 تبعيت كوركورانه مردم از جريانات مختلف در تاريخ سياه مشروطيت. 5 كلام مرحوم علامه طباطبائي در ارتباط با يك ويژگي و ارمغان مفيد تمدن غرب براي جوامع شرقي.

تاریخ سخنرانی 1420/09/07

توضیحاتفقره دعاء: الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني و أن كنت بطيئاً حين يدعوني. 1 بزرگان و اولياء الهي هدف و غایت خود را تنها لقاء پروردگار قرار داده‌ند. 2 فرمايش مرحوم علامه طهراني در ارتباط با جايگاه و علوّ مقام مرحوم علامه طباطبائي در قبال ساير افراد و علماء. 3 بدون تحقیق وحصول اطمینان نمی توان شخصی را به عنوان استاد پذیرفت. 4 سخنان و تهمت‌هاي ناروای برخي از علماء بر عليه مرحوم علامه طهراني در مدت اقامت ايشان در نجف اشرف. 5 حمله صدام به حوزۀ نجف اشرف بدليل توهين‌ها و آزار و اذيت اولياء الهي همچون مرحوم قاضي و علامه طباطبائي و... بوده است.

تاریخ سخنرانی 1420/09/12

توضیحاتموضوع اين جلسه: سستي‌هاي انسان در اجابت پروردگار. فقره دعاء: الحمدلله الذي أدعوه فيجيبني و إن كنت بطيئاً حين يدعوني و الحمدلله الذي اسأله فيعطني و ان ... يستقرضني. 1 – لزوم اهتمام و سعی و تلاش مضاعف افراد براي طي مراحل كماليه و رسيدن به لقاء الهي بعد از دستيابي به استاد كامل. 2– نارضايتي و تكدّر خاطر مرحوم علامه طهراني از برخي از اختلافات موجود ميان شاگردان خويش. 3 – سالك راه الهي نبايد از استاد توقّع رفع مشكلات دنيوي خويش را داشته باشد. 4 – ذكر حكايتي در ارتباط با كيفيت رفتار مولانا با شاگردان سلوكي خويش. 5 – فرد زرنگ و رِند در مكتب عرفان شخصي است كه به خود و رفع دردها و مشكلات نفساني خويش مي‌پردازد و از توجه و دخالت در امور ديگران پرهيز مي‌كند.

تاریخ سخنرانی 1420/09/16

توضیحاتفقره دعاء: الحمدلله الذي أسأله فيعطيني و ان كنت بخيلاً حين يستقرضني. 1 – تفسير اين فقره شريفه از فرمايش امام سجاد عليه السلام: الحمدلله الذي أسأله فيُعطيني و... 2 – انفاق به مؤمن و رفع حاجات او استقراض خداوند متعال از بنده مي‌باشد. 3 – بيان فرق ميان صدقه و قرض. 4 – كيفيت حصول تجرّد و تغيير در انسان در اثر از خودگذشتگي و انفاق. 5 – فرمايش پيامبر اكرم صلوات اللَه عليه در ارتباط با انفاق اموال شخصی پس از رحلت او.