سال 1414 - جلسه2

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1414/09/27

توضیحاتفقرۀ دعاء : إلهی لا تؤدّبنی بعقوبتک ، ولا تمکر بی فی حیلتک ، من أین لی الخیر یا ربّ . 1ـ شکست امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ صفّین بواسطه حضور جاهلین متنسک در این جنگ بود. 2ـ عقل نمی تواند مصالح جزئیه را درک کند . 3ـ سلوک یعنی تعبّد و تعبّد یعنی علم اجمالی . 4ـ علم سالک به حجیت مرام استاد اجمالی است ولی علم سالک به حجیت شخص استاد و کلام استاد تفصیلی است . 5ـ بازگشت کلیه علوم اجمالی به علم تفصیلی می باشد . 6ـ عقل برای ما حجیت رسالت پیغمبر صلی اللَه علیه وآله وسلم را ثابت می کند اما با عقل نمی‌توان از دستورات پیغمبر صلی اللَه علیه وآله وسلم اطلاع پیدا کرد.