سال 1426 - جلسه3

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1426/09/05

توضیحاتفقره دعاء: معرفتي يا مولاي دليلي عليك و حبّي لك شفيعي إليك و أنا واثق من دليلي بدلالتك. 1 – عمل به احکام بر اساس علم ویقین وعدم تجسس نسبت به اشیاء و امور می باشد. 2 – تبیین جایگاه استخاره از منظر اولیاءالهی وتأکید ایشان بر خواندن نماز استخاره بجای آن. 3 – در تجارتي كه دو ركعت نماز قضا شود ولي هزاران منفعت مادي نصیب انسان شود، انسان ضرر كرده است. 4 – پيغمبراکرم صلي اللَه عليه و آله و سلم‌ می فرمایند: خير و شر همان ملكات و صفات و اعمالی است كه انسانها انجام می دهند و همواره ملازم با ایشان است. 5 – اهتمام و دقت نظر افراد باید در حفظ آبرو وحقوق مردم باشد نه نسبت به مسائل طهارت ونجاست. 6 – سوءظن به برادر مؤمن ثواب همۀ نمازها و روزه‌ها و عبادات افراد را از بين مي‌برد. 7 – تفسیر دو بیت شعر از مولانا جلال الدین محمد بلخی: جان همه روز از لگدكوب خيال * وز زيان و سود و از خوف زوال* ني صفاي مي‌ماندش ني لطف و فر * ني به سوي آسمان راه سفر 8 – انسان اعمال برادر دینی خود را تا زمانی که می تواند برای آنها محمل صحیحی پیدا کند باید برآنها حمل کند.