کتاب صوتی نور ملکوت قرآن - ج3 - جلسه3

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتبحث پنجم: منطق قرآن توحید خالص در جمیع شئوون است- صفحه (021 ـ 041)