رساله مودت - جلسه1

پدیدآور علامه آیة اللَه سیّد محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحات رساله مودت : تفسیر آیه : قْل لا أسئلْکْم علیهِ أجرا إلا المودَةّ فی القربی) و نخستین قربانی (حضرت زهرا و فرزندش محسن سلام اللَه علیهما) - معرفی کتاب