کتاب صوتی ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1 - جلسه8

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتولایت فقیه ج۱ - درس ششم: مواردى كه در نظر بدوى، حكم معصوم مخالف است؛ امّا در واقع عین حكم خداست