سال 1428 - جلسه15

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1428/09/25

توضیحاتفقره: أدعوك يا سيدي بلسانٍ قد اَخرسه ذنبه، ربِّ اُناجيك بقلبٍ قد أوبقه جرمُه 1 رؤيت حق و توحيد پروردگار متعال و معرفت پيدا كردن نسبت به او وابسته به وجود سنخيت ميان فرد و خداوند متعال مي‌باشد. 2 نسبت دادن برخي از اتهامات بي‌پايه و كذب به ساحت مقدس عارف الهي مرحوم حداد رضوان اللَه عليه. 3 توضيحي در ارتباط با سفر مرحوم حداد به ايران و شهرهاي مختلف آن. 4 ملاقات مرحوم حداد رضوان اللَه عليه با بانو مجتهده خانم امين در شهر اصفهان. 5 توضيحي در ارتباط با فرمايش مرحوم حداد رضوان اللَه عليه به برخي از افراد در شهر اصفهان: آنكه در خانه‌اش صنم دارد * گر نيايد برون چه غم دارد 6 بيان برخي از فضائل و كمالات مرحوم دستغيب شيرازي. 7 مشاهده آثار و ابنيه تاريخي بمنظور عبرت‌گيري از آنها امري مفيد مي‌باشد. 8 تبديل تاريخ اسلام به تاريخ شاهنشاهي توسط شاه سابق. 9 اميرالمؤمنين عليه السلام در هنگام مشاهده كاخ كسري اين آيه شريفه را تلاوت كردند: كم تركوا من جناتٍ و عيونٍ و زروعٍ و مقامٍ كريمٍ 10 افتخار برخي از افراد نسبت به پادشاهان ستمگر و ظالم ايراني و پافشاري نسبت به تمدن و فرهنگ ايراني.