سال 1430 - جلسه12

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/09/25

توضیحاتفقره دعا: اِذَا رَأيتُ مَولاي ذُنُوبِي فَزِعتُ، وَ اِذَا رَأيتُ كَرَمَكَ طَمِعتُ 1 مراتب متفاوت افراد گناهکار بر اساس میزان سوء نیّت آنها. 2 امیرالمؤمنین علیه السّلام در جنگها به باطن دشمنان خود نظر می کند و با آن ها می جنگد نه به ظاهر ایشان. 3 چرا امیرالمؤمنین علیه السّلام قاتل زبیر را توبیخ می کنند؟ 4 تحقق و عینیّت یافتن آیه قرآن در ارتباط با اینکه قتل نفس معادل با قتل بشریّت است در روز قیامت. 5 شخصی که نیّت عمل خلافی را داشته باشد، ولی آن را انجام ندهد، در روز قیامت آن عمل را در پرونده خود مشاهده می کند.