مبانی اخلاق - جلسه13

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1409/06/06

توضیحاتاعتراف عمر به نزول سورۀ تحریم در مذمّت عایشه و حفصه. شأن نزول سورۀ تحریم از نظر عامّه و تشیّع. کناره‌گیری پیامبر از بعضی زنان خود به‌سبب افشای سرّ. علّت اقدامات عمر علیه امیرالمؤمنین علیه السّلام برای کسب خلافت. افشای اسرار ولایت توسّط حفصه و عایشه. جاسوسی حاطِب بن أبی‌بُلتَعة از اخبار پیامبر برای مشرکان مکّه. دلالت آیات قرآن بر انحراف قلب حفصه و عایشه. دو نمونۀ دیگر از خیانت زنان سایر پیغمبران. تمثیل قرآن به دو اسوه از زنان مقرّب و پاکیزه جهت تبعیّت از ممشای آنها. عتاب غلیظ و شدید قرآن نسبت به شیخین. قتل رقیه دختر پیغمبر توسّط عثمان در زمان حیات پیغمبر. کیفیّت دلالت آیات بر عتاب شیخین. مفتوح بودن باب توبه برای همۀ گنهکاران. جایگاه پیغمبر و امیرالمؤمنین نسبت به بهشتیان. علّت عدم توبۀ بعضی گنهکاران به‌واسطۀ شدّت قساوت قلب. علّت عدم ذکر اسم اشخاص در قرآن. وظیفۀ پیامبر در قبال کفر قلبی و عدم توبۀ متمرّدین.