معادشناسی - جلسه1

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1396/09/02

توضیحاتموضوع: زندگي‌ موقّت‌ و حيات‌ جاودان‌ 1 دنيا ظاهر حيات‌، و آخرت‌ باطن‌ آن‌ است‌ 2 سرآمد زندگي‌ و اجل‌ معيّن‌ در قرآن‌ كريم‌ 3 فرار از مرگ‌، عين‌ برخورد و رسيدن‌ به‌ آنست‌ 4 داستان‌ حضرت‌ سليمان‌ با مرد وحشت‌زده‌ و ملك‌ الموت‌ 5 معني‌ دو نوع‌ اجل‌ در قرآن‌ مجيد: اجل‌ و اجل‌ مسمّي‌ 6 اجل‌ دنيوي‌ و اجل‌ مسمّي‌ يك‌ حقيقت‌ است‌ به‌ دو وجه‌ 7 كلام‌ ابن‌ سينا در علّت‌ ترس‌ مردم‌ از مرگ‌ 8 معيار قرآن‌ براي‌ شناسائي‌ مؤمن‌، اشتياق‌ به‌ مرگ‌ است‌ 9 مؤمن‌ مشتاق‌ مرگ‌ است‌ و كافر گريزان‌ از آن‌ 10 مرگ‌ در نزد ابراهيم‌ خليل‌ و أميرالمؤمنين‌ عليهما السّلام‌ 11 انس‌ و اشتياق‌ أميرالمؤمنين‌ علیه السلام به‌ مرگ‌ 12 معني‌ أشقي‌ الآخرين‌، و إخبار آن حضرت‌ به‌ شهادت‌ خود به‌ دست‌ ابن‌ ملجم‌