مبانی سیر و سلوک الی اللَه - طهران - جلسه1

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1419/05/15

توضیحاتموضوع: بیاناتی پیرامون حديث (كفي بالمرء شغله بمعايبه عن معايب الناس) 1 توضيحی در رابطه با حديث (كفي بالمرء شغله بمعايبه عن معايب الناس). 2 مرحوم علامه طهرانی مي‌فرمودند: سالك كسي است كه در حركت به سوي خدا چشم از غير ببندد و فقط متوجه خود و حالات خود باشد . 3 سيره علامه طباطبائي رضوان اللَه عليه در نجف و نحوۀ سلوك ايشان. 4 راه خدا مسیر ،گذشت از خود و چاره‌جويي در جهت رفع نقائص و رسيدن به معرفت است. 5 كيفيت سير و سلوك مرحوم علامه طهراني رضوان اللَه عليه.