مبانی سیر و سلوک الی اللَه - طهران - جلسه2

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1419/08/16

توضیحاتموضوع: وظيفۀ اشخاص در زمان غيبت امام زمان عليه السّلام. 1 ولايت امام زمان عليه السلام مختص به زمان ظهور نيست. 2 چه افرادي كه زمان ظهور را سال 1414 – با 1416 قمري مطرح كردند و خبري نشد. 3 ديدن امام زمان عليه السلام براي سالك هيچ ضرورتي ندارد مهم معرفت به آن حضرت است 4 اهميت دادن مسيحيان به اعياد خود و عدم اهتمام مسلمانان به اعیاد اسلامی خود. 5 امام زمان عليه السلام در همه جا حضور داشته و با تك تك ما مصاحبت و مجالست دارند. 6 اگر امام زمان عليه السلام را ببينيم و حضرت از ما سؤال كنند آيا به دستورات ما عمل مي‌كنيد، چه جوابي داريم؟