مبانی اخلاق - جلسه20

سخنران علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتمعنای حجّ اکبر. خطبۀ رسول خدا در روز عید قربان در مسجد الخیف. لزوم ابلاغ فرمایشات پیامبر به سایرین. سه توصیۀ پیامبر و امور خیری که در قلب کدورت ایجاد نمی‌کند. اخلاص عمل برای خدا. اهمّیت خلوص نیّت در مشورت‌دادن به افراد. معنای اخلاص. ضرورت خیرخواهی برای پیشوایان و متولّیان حکومت مسلمین. لزوم همراهی با جماعت مسلمین.