مبانی اخلاق - جلسه20

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتمعنای حجّ اکبر. خطبۀ رسول خدا در روز عید قربان در مسجد الخیف. لزوم ابلاغ فرمایشات پیامبر به سایرین. سه توصیۀ پیامبر و امور خیری که در قلب کدورت ایجاد نمی‌کند. اخلاص عمل برای خدا. اهمّیت خلوص نیّت در مشورت‌دادن به افراد. معنای اخلاص. ضرورت خیرخواهی برای پیشوایان و متولّیان حکومت مسلمین. لزوم همراهی با جماعت مسلمین.