معادشناسی - جلسه4

سخنران علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1396/09/05

توضیحاتموضوع:مجانست خواب ومرگ 1 مرگ و خواب از یک مقوله اند با شدت وضعف 2 خوابيدن‌، مردن‌ كم‌ اثر است‌ 3 مردن‌ تطهير و تزكيه‌ است‌ 4 احوالات‌ پس‌ از مرگ‌ همانند حالات‌ مختلف‌ خواب‌ ديدن‌ است‌ 5 فرق‌ خواب‌ و مرگ‌ 6 تمثيل‌ عوالم‌ مردن‌ به‌ أطوار تحوّلات‌ كرم‌ ابريشم‌ 7 تشبيه‌ براي‌ عالم‌ طبع‌ و مثال‌ و نفس‌ 8 افعال‌ انسان‌ در حال‌ خواب‌ و مرگ‌ با بدن‌ مثالي‌ اوست‌ 9 كردار در حال‌ خواب‌ شديدتر از بيداري‌ و در مرگ‌ شديدتر از خواب‌ است‌ 10 خواب‌ عجيب‌ جواني‌ در مسجد گوهرشاد كه‌ دلالت‌ بر عالم‌ غيب‌ دارد (طيف‌ و رؤيا در زمان‌ كوتاه‌ است‌) 11 وسعت‌ اطّلاع‌ در حال‌ تجرّد و خلع‌ مادّه‌ 12گلايۀ والد علاّمۀ طباطبائي‌ (ره)بواسطۀ ارتباط‌ با عالم‌ غيب‌ و ارتباط‌ با ارواح‌ در عالم‌ خواب‌