عید غدیر - جلسه3

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1425/12/18

توضیحات1) رسیدن به مقام ولایت آرزوی شیفتگان حقیقت است اما چطور می‌شود به آن دست یافت؟
2) راه اهل‌بیت در این زمینه چه بوده است؟
3) استقامت در راه حق چقدر انسان را به مقام ولایت نزدیک می‌کند؟
4) سختی‌های پیغمبر و امیرالمؤمنین در راه حق.
5) اهمیت فلسفه و عرفان در فهم حقیقت توحید.
6) اهمیت عمامه‌گذاری در کلام اهل‌بیت و اولیا.