سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1422/12/10

توضیحات1ـ منظور از تطهیر در آیۀ ﴿أَن طَهِّرَا بَيۡتِيَ﴾
2ـ تعبیر واقعی و کامل رؤیای حضرت ابراهیم در حادثۀ کربلا
3ـ ابتلائات حضرت ابراهیم، بعد از رسیدن به مقام نبوت و رسالت
4ـ عامل سربلندی حضرت ابراهیم در ابتلاء به ذبح اسماعیل
5ـ شریک بودن هاجر با حضرت ابراهیم و اسماعیل در ساختن کعبه
6ـ اختصاص حکومت و زعامت ظاهری و انحصار متبوع بودن به صاحبان طهارت سرّ
7ـ حالات متقین و اولیا در ارتباط با تعلقات عالم ماده و پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی
8ـ توضیحی پیرامون عمل خلاف و معنای واقعی دین