عید غدیر - جلسه7

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1431/12/19

توضیحاتبیانات حضرت آیت اللَه طهرانی در روز عید غدیر خم که پیرامون موضوع استمرار ولایت در همه قرون و اعصار ایراد گردیده است.