عید غدیر - جلسه10

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1435/12/18

توضیحات1) ارتباط مراتب ایمان افراد با میزان محبّت آنها نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام.
2) معنای عید غدیر در امروز برای ما چیست؟
3) حکایتی در اهمّیت انصاف و صداقت و پذیرش و اعلان اشتباه.
4) علی و حسین زمانِ ما کیست؟
5) اهمّیت و پاداش بی‌حدّ هدایت یک فرد به‌دست انسان.