مبانی تشیع - جلسه6

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1403/12/13

توضیحاتمعنای فلسفۀ دین. توحید، محور قرآن. عدم سازگاریِ سلطۀ حکومت کفر با منطق اسلام. تلاش امیرالمؤمنین علیه السّلام برای خروج از ولایت و حکومت کفر. وجوب هجرت از دارالکفر به دارالإسلام. اجر شهید برای زحمت‌کشان در حکومت اسلام. غلط بودن بی‌تفاوتی در مقابل حق. مخالفت شرع مقدّس با بی‌تفاوتی و احتیاط‌کاری. روایت: «بهشت در زیر سایۀ شمشیر است!». ترسو بودن حسّان بن ثابت و بیان داستانی از او. ضعیف شدن افراد بی‌تفاوت و راحت‌طلب، یک قاعدۀ کلّی. علّت عدم بیعت سعد بن وقّاص با امیرالمؤمنین علیه السّلام. مراجعۀ سعد بن وقّاص به معاویه و بازخواست معاویه از او. بیان سه فضیلت مختصّ به امیرالمؤمنین علیه السّلام از زبان سعد، نزد معاویه. فضیلت اوّل: تزویج فاطمه سلام اللَه علیها. فضیلت دوّم: فتح خیبر و کلام پیغمبر صلّی اللَه علیه و آله و سلّم دربارۀ آن. فضیلت سوّم: «أنتَ مِنّی بمَنزِلَةِ هارونَ مِن موسی إلّا أنّهُ لا نَبیَّ بَعدی!». احتجاج معاویه بر علیه سعد بن وقّاص. ناتوانی سعد بن وقّاص از جواب‌دادن به معاویه. غلط بودن احتیاط‌کاری در غیر جای خود. جنایات حکومت‌های جور. جوایز و هدایای متوکّل به ابوشمط، شاعر مخالف اهل‌بیت علیهم السّلام. مخالفت منتصر با کارهای زشت پدرش، متوکّل. «و خَیرُ شیعَتِنا النَمَطُ الأوسَط». حال اصحاب امیرالمؤمنین علیه السّلام نسبت به ایشان.