عید فطر - جلسه17

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/10/01

توضیحات1) هر کسی به شیوه‌ای افراد را به‌سمت توحید دعوت می‌کند.
2) انبیا و اولیا چگونه افراد را به توحید دعوت می‌کنند؟
3) راهی که قرآن به ما نشان می‌دهد چیست؟
4) امیرالمؤمنین این راه را چگونه پیمود؟
5) انسان با چه راهی می‌تواند به توحید برسد؟

موضوعات مرتبط