مبانی اسلام عید فطر

تاریخ سخنرانی 1432/10/01مدت زمان
17

عید فطر 1432هـ.ق: خصوصیت دعوت به توحید ـ روش دعوت انبیا و اولیا به توحید - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحات1) هر کسی به شیوه‌ای افراد را به‌سمت توحید دعوت می‌کند.
2) انبیا و اولیا چگونه افراد را به توحید دعوت می‌کنند؟
3) راهی که قرآن به ما نشان می‌دهد چیست؟
4) امیرالمؤمنین این راه را چگونه پیمود؟
5) انسان با چه راهی می‌تواند به توحید برسد؟