سخنران حضرت آیت اللَه حاج سیّد علی قاضی طباطبائی

تاریخ سخنرانی 1442/06/24

توضیحاتدستورات آیة الحق مرحوم قاضی در ماه‌های رجب و شعبان و رمضان المبارک