اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442 - جلسه5

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1442/01/04

توضیحاتبرگزیده ای از طرح مبانی اسلام جلسه 68

* امام حسین علیه السلام، کشتی نجات و راه به‌سوی پروردگار
* انسان چگونه می‌تواند واردِ کشتی نجات شود؟
* ضرورت اجتناب از عزاداریِ احساسی و تصنّعی
* امام حسین خود و فرزندانش را فدای اسلام کرد، ما برای اسلام چه کرده‌ایم؟
* احیای مجالس امام حسین با تبعیّت از حق
* ورود در کشتی نجات امام حسین علیه السلام، با عمل به دستورات آن حضرت
* اهمیت حفظ حرمت مجالس سیدالشهداء و پایبندی به ضوابط و موازینِ آن