اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442 - جلسه8

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1442/01/07

توضیحاتبرگزیده ای از شرح حدیث عنوان بصری جلسه 185
* اهمیت اطلاع از مبانی بزرگان به منظور رسیدن به درجات عالی معرفت
* شدت مصائب وارده بر اهل بیت علیهم السلام در جریان عاشورا
* جهالت و نادانی برخی نویسندگان از عملکرد امام سجاد علیه السلام در روز عاشورا
* شدت مصائب وارده بر امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه عاشورا
* محب سیدالشهداء علیه السلام، مصائب آن حضرت را با همه وجود احساس می کند
* ویژگی واقعه عاشورا و تمایز آن از سائر وقایع
* اختصاص لقب سیدالشهداء به امام حسین علیه السلام
* کیفیت برگزاری مجالس عزاء سیدالشهداء و اهمیت عدم توقف در مسئله مصیبت آن حضرت
* دین فقط گریه کردن نیست بلکه حقیقت دین عبارتست از محبت