عنوان بصری تدبیر ونظام اجتماعی

تاریخ سخنرانی 1422/11/21مدت زمان
65

وجوب تعهد و التزام در روابط فردى و اجتماعى - عنوان بصری - تدبیر ونظام اجتماعی - ج65 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتتعهد و التزام در روابط فردي و اجتماعي. شرح فقره: قلت يا ابا عبداللَه ما حقيقة العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 – يكي از مسائل بسيار مهم در راه سیروسلوك الهي مسأله تدبير و نظم و تعهد نسبت به امور اجتماعي می باشد. 2 – سلوك بمعناي انطباق نفس با واقعيت‌ها و مسائل فطري مي‌باشد. 3 – ذكر بر...