عنوان بصری تدبیر ونظام اجتماعی

تاریخ سخنرانی 1422/12/03مدت زمان
66

نظام تربیتى و تكاملى انسان بر اساس حفظ ظاهر و توجه به باطن - عنوان بصری - تدبیر ونظام اجتماعی - ج66 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتنظام تربيتي و تكاملي انسان بر اساس حفظ ظاهر و توجه به باطن می باشد. شرح فقره: قلت يا ابا عبداللَه ما حقيقة العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 – محور همۀ امور در كارها و اشتغالات افراد بايد بر اساس محوريت توحيد و حق باشد. 2 – نظام تكاملي عالم وجود بر اساس حفظ باطن بواسطه پوشش ظاهر است. 3...