عنوان بصری فراغت قلب در مقابل دستورات اولیا الهی

تاریخ سخنرانی 1429/06/02مدت زمان
155

کیفیت آمادگی ذهن و قلب هنگام تلقّی و دریافت مطالب بزرگان - عنوان بصری - فراغت قلب در مقابل دستورات اولیا الهی - ج155 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتموضوع:بیان اثر فراغت قلب در هنگام تلقي مطالب اولياء الهي ومسائل حق. 1 نتیجه بحث فراغت قلب، تشخیص محکم از متشابه می باشد. 2 در صورتیکه انسان نفس خود را تربیت نکند و به مراقبات شرعیه نیز ملتزم نباشد،نفس در مقام انانیت خود، روز به روز مستحکم تر می شود. 3 اشخاصی که گناه می کنند ولی دلشان پاک است،به...