عنوان بصری کیفیت تغذیه در مکتب عرفان

مدت زمان
181

خصوصیات ماه مبارک رمضان در دیدگاه اهل معرفت - عنوان بصری - کیفیت تغذیه در مکتب عرفان - ج181 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتفَقَالَ: أَمَّا اللَوَاتِی‌ فِی‌ الرِّیَاضَةِ: فَإیَّاکَ أَنْ تَأْکُلَ مَا لاَ تَشْتَهِیهِ بیاناتی پیرامون خصوصیات ماه مبارک رمضان و کیفیت تغذیه