ابو حمزه ثمالی سال 1430

مدت زمان
4

سیروسلوک یعنی تطبیق برنامۀ زندگی براساس دستورات اولیاء الهی - ابو حمزه ثمالی - سال 1430 - ج4 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتفقره دعا: اِذَا رَأيتُ مَولاي ذُنُوبِي فَزِعتُ، وَ اِذَا رَأيتُ كَرَمَكَ طَمِعتُ 1 سیر و سلوک الی اللَه عبارت است از تطبیق برنامه زندگی بر اساس دستورات اولیاء الهی. 2 توضیحی در ارتباط با این شعر: صمت و جوع و سَهَر و عُزلت و ذکری به دوام * ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. 3 کیفیّت تعامل و ارتب...