ابو حمزه ثمالی سال 1431

مدت زمان
9

معنای کراهت و عدم رضایت پروردگار از بندگان - ابو حمزه ثمالی - سال 1431 - ج9 - آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتشرح فقره حُجَّتِی یَا اَللهُ فِی جُراَتِی عَلَی مَسئَلَتِک مَعَ اِتیَانِی مَا تَکرَهُ جُودُکَ وَ کَرَمُکَ، وَ عُدَّتِی فِی شِدَّتِی مَعَ قِلَّهِ حَیَائِی رَافَتُکَ وَ رَحمَتُکَ