مبانی اسلام نفحات انس

مدت زمان
6

غدیر ۱۴۳۰:56 هدف از برگزاری مجالس جشن عید غدیر

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات1 چرا شیعه وهمه عالم نیازمند ظهورامام زمان علیه السلام می باشند. 2 شرح وتفسیر روایت امام باقر علیه السلام درارتباط با رشد عقول افراد در زمان ظهور امام زمان علیه السلام :اذا قام قائمنا وضع اللَه یده علی رؤس العباد فجمع بها عقولهم و کملت به أحلامهم. 3 هنگامی که ولایت مطلقه امام معصوم علیه السلام ب...