مبانی اسلام

مدت زمان

نقش روایات در تفسیر آیات قران و علت عدم ذکر اسم امیرالمؤمنین در قرآن - مبانی اسلام - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسفار 770 : نقش روایات در تفسیر آیات قران و علت عدم ذکر اسم امیرالمؤمنین در قرآن -