مبانی اسلام عید غدیر

تاریخ سخنرانی 1433/12/18مدت زمان
9

ارمغان غدیر برای بشریّت ـ تاثیر ولایت در عقلانیت بشر - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحات1) دیدگاه ما دربارۀ غدیر چگونه است و حقیقت غدیر به‌دنبال چه مطلبی است؟
2) رابطۀ غدیر با عقلانیت و رهایی از دام جهل چیست؟
3) امیرالمؤمنین در روز غدیر چه مسئله‌ای را برای مردم باز کرد؟
4) پیام غدیر برای انسان چیست؟
5) چرا آیۀ اکمال دین فقط برای غدیر آمد؟
6) کلام غدیر دربارۀ زمان غی...