مبانی اسلام عید غدیر

مدت زمان
7

غدیر ۱۴۳۱: تبیین علت توقف رسالت پیامبر اكرم بر ابلاغ پیام غدیر

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیانات حضرت آیت اللَه طهرانی در روز عید غدیر خم که پیرامون موضوع استمرار ولایت در همه قرون و اعصار ایراد گردیده است.