مبانی اسلام

مدت زمان

اخلاص در عمل (مجمع تحقیق) - مبانی اسلام - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتفرمایشات حضرت آیت اللَه حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی حفظه اللَه در جمع محققین مجمع تحقیق و نشر آثار حضرت علامه طهرانی رضوان اللَه علیه پیرامون اخلاص در عمل