مبانی اسلام

مدت زمان

اخلاص در عمل (مجمع تحقیق)

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتفرمایشات حضرت آیت اللَه حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی حفظه اللَه در جمع محققین مجمع تحقیق و نشر آثار حضرت علامه طهرانی رضوان اللَه علیه پیرامون اخلاص در عمل