مبانی اسلام

مدت زمان

شرح و تفسیر فقره " فمعکم معکم لا مع غیرکم" از زیارت جامعه کبیره (مشهد)

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتمشهد : شرح و تفسیر فقره " فمعکم معکم لا مع غیرکم" از زیارت جامعه کبیره