مبانی اسلام عید فطر

تاریخ سخنرانی 1434/10/01مدت زمان
18

عید فطر 1434هـ.ق: نقش یقین در سلوک ـ تأثیر یقین و استقامت در آن بر راه خدا - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحات1) در قرآن بر مسئلۀ یقین تأکید زیادی شده است.
2) اما یقین چه تأثیری می‌تواند بر راه خدا داشته باشد و چگونه سالک می‌تواند از آن بهره ببرد؟
3) استقامت بر یقین چه نقشی در راه خدا ایفا می‌کند؟
4) کدام سالک راه به مقصد می‌برد: سالکی که به‌دنبال حق است و بر آن استقامت دارد یا سالکی که به مسائل...