مبانی اسلام

مدت زمان

نهضت سیدالشهداء برای نجات انسان‌ها از جهالت و سرگردانی (کرمان)

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتکرمان : نهضت سیدالشهداء برای نجات انسان‌ها از جهالت و سرگردانی