مبانی اسلام

مدت زمان

نهضت سیدالشهداء برای نجات انسان‌ها از جهالت و سرگردانی (کرمان) - مبانی اسلام - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتکرمان : نهضت سیدالشهداء برای نجات انسان‌ها از جهالت و سرگردانی