مبانی اسلام

مدت زمان

اهمیت طلبکارنبودن در قبال پروردگار و مکتب عرفان و تبیین فلسفه حجاب (قزوین) - مبانی اسلام - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتقزوین :‌ عدم لزوم پرداختن دین به مسئله معاش بشری