مبانی اسلام

مدت زمان

اهمیت طلبکارنبودن در قبال پروردگار و مکتب عرفان و تبیین فلسفه حجاب (قزوین) - مبانی اسلام - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتقزوین :‌ عدم لزوم پرداختن دین به مسئله معاش بشری