مبانی اسلام

مدت زمان

لزوم احترام به اولیاء الهی و پایبندی به مبانی تشیّع - مبانی اسلام - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسفار 753 : لزوم احترام به اولیاء الهی و پایبندی به مبانی تشیّع -