برگزیده‌ها اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442

تاریخ سخنرانی 1442/01/11مدت زمان
12

شب دوازدهم: نهضت سیدالشهداء علیه السلام عامل نجات انسان‌ها از جهالت و سرگردانی - برگزیده‌ها - اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442 - بخش12 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتبرگزیده ای از طرح مبانی اسلام - نهضت سیدالشهداء علیه السلام عامل نجات انسان‌ها از جهالت و سرگردانی - کرمان

* بهترین کتاب علامه طهرانی کتاب لمعات الحسین علیه السلام می باشد
* رهایی مردم از جهل و نادانی هدف سیدالشهداء علیه السلام از قیام
* انسان منحصر در بعد مادّی و حیوانی نمی شود