اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442 - جلسه12

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1442/01/11

توضیحاتبرگزیده ای از طرح مبانی اسلام - نهضت سیدالشهداء علیه السلام عامل نجات انسان‌ها از جهالت و سرگردانی - کرمان

* بهترین کتاب علامه طهرانی کتاب لمعات الحسین علیه السلام می باشد
* رهایی مردم از جهل و نادانی هدف سیدالشهداء علیه السلام از قیام
* انسان منحصر در بعد مادّی و حیوانی نمی شود
* نمونه هایی از نهایت قساوت و توحّش مدرن در دنیای معاصر
* تعالی روح و رسیدن به درجات عالی کمال هدف از تشکیل حکومت
* چه کسی می تواند انسان را به بالاترین درجات کمال برساند؟
* معنای جهالت و سرگردانی و برخی از مصادیق آن
* راه خروج از جهالت و سرگردانی
* هدف انبیاء الهی خارج کردن مردم از ظلمت به سوی نور
* هدف علامه طهرانی از نگارش دوره علوم و معارف اسلامی
* اهمیت مطالعه و عمل بر طبق مبانی و ملاکات اولیاء خدا
* چرا بعد از پیامبر اکرم افراد منحرف شدند؟
* سیدالشهداء علیه السلام از همه چیزش برای هدایت مردم گذشت
* اهمیت قدردانی و تمسک به مطالب اولیاء الهی در زمان حیرت و سرگردانی
* اهمیت پرداختن به خود و غنیمت شمردن فرصت ها