برگزیده‌ها اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442

تاریخ سخنرانی 1442/01/10مدت زمان
11

شب یازدهم: حرارت عشق حسینی - برگزیده‌ها - اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442 - بخش11 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبرگزیده ای از سلوک خانواده جلسۀ 40 - طهران

* ویژگی امام حسین علیه السلام در قلوب مؤمنان و توسّل اولیاء خدا به آن حضرت
* فرق زیارت بزرگان با زیارت سایر افراد
* ظاهرگرایی مردم در برقراری ارتباط با ائمه علیهم السلام
* تفاوت شیوۀ بزرگان با سایر افراد در زیارت ائمۀ بقیع
* امام ع...