انتشارات مکتب وحی در نمایشگاه کتاب تهران

انتشارات مکتب وحی در نمایشگاه کتاب تهران

1444/10/2110
انتشارات مکتب وحی که ناشر آثار علامه آیة اللَه حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی و آیة اللَه حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی - رضوان الله علیهما - است، با 4 کتاب جدید نسبت به دوره قبل در نمایشگاه تهران شرکت کرده است.

انتشارات«مکتب وحی» که ناشر آثار علامه آیة اللَه حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی و آیة اللَه حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی - رضوان الله علیهما - است، با 4 کتاب جدید نسبت به دوره قبل در نمایشگاه تهران شرکت کرده است.


کتب جدید این انتشارات عبارتند از:

«جلد چهارم عنوان بصری با موضوع: تزکیه و تهذیب»،

«جلد پنجم عنوان بصری با موضوع: حقیقت عبودیت»

«جلد اول قواعد فقهیه شامل مباحث قاعده لاضرر»

و «جلد اول آموزه‌های ولایت شامل مباحث اعیاد غدیر خم».


همچنین مکتب وحی در نمایشگاه کتاب تهران، چند اثر دیجیتال (نرم افزار) و کتاب صوتی نیز برای مخاطبان تدارک دیده است؛

نرم افزار جامع آوای ملکوت(۵ فلش)،

نرم افزار متنی کیمیای سعادت،

کتاب صوتی معاد شناسی،

کتاب صوتی روح مجرد،

کتاب صوتی اسرار ملکوت

کتاب صوتی لب اللباب،

کتاب صوتی لمعات الحسین

از این موارد هستند.به همت این ناشر تاکنون بیش از 50 کتاب صوتی تولید شده است.


این انتشارات که آثار مکتوب و الکترونیک خود را در قالب «دوره علوم و مبانی اسلام و تشیع» منتشر می‌کند، تاکنون بیش از 80 اثر در حوزه معارف اسلامی به چاپ رسانده است.