پرسش و پاسخ های مربوط به اعتبار ادعیه و زیارات

تعداد: 2
پرسش: سند زیارت عاشورا

کد: 119گروه: حدیث ودعاء
بسم اللَه الرحمن الرحیم.
سلام.
آیا زیارت عاشورای امام حسین سند دارد؟
لطفا سند آن را تفصیلا بیان بفرمایید.
هوالعلیم
بلی و قبلا پاسخش داده شد.
پرسش: زیارت عاشورا

کد: 117گروه: حدیث ودعاء
در زیارت عاشورا در قسمت (ولا جعله اللَه آخر العهد منی لزیارتکم) باید باشد یا لزیارتک؟
هوالعیم
زیارتکم