گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1494
تاریخ ثبت 1439/02/15
قمار

باسلام سؤالم اين است که بازي به صورت باخت حساب(به طوری که بازنده باید حساب دوطرف را پرداخت کند)....
1_برای طرفین چه حکمي دارد؟
2_برای صاحب کسب(مسول یامدیر"سالن ورزشی گیم نت_رستوران و...")چه حکمی دارد؟
هو العلیم
1ـ حرام است.
2ـ حرام است.