پرسش و پاسخ های مربوط به قمار

تعداد: 3
پرسش: قمار

کد: 1494گروه: احکام
باسلام سؤالم اين است که بازي به صورت باخت حساب (به طوری که بازنده باید حساب دوطرف را پرداخت کند)....
1_برای طرفین چه حکمي دارد؟
2_برای صاحب کسب (مسؤول یا مدیر سالن ورزشی ، گیم نت ، رستوران و...) چه حکمی دارد؟

هو العلیم

1ـ حرام است.

2ـ حرام است.

پرسش: ایا شرکت درمسابقه اینترنتی شرط بندی و قمار محسوب می شود

کد: 1490گروه: احکام
آیا شرکت درمسابقه اینترنتی که عضویت رایگان است و به نفرات برتر جایزه می دهند شرط بندی و قمار محسوب می شود؟

هوالعلیم

خیر

پرسش: الات قمار

کد: 1481گروه: احکام

بسم اللَه الرحمن الرحيم

باسلام چرا استفاده از آلات قمار مانند بيليارد و پاستور در صورت عدم شرطبندي و قمار حرام است

خواهشمندم توضيح دهيد

هو العالم

آلات و ادواتی که در اصل برای قمار ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته اند بلحاظ احراز این عنوان حرام می باشند گر چه در برخی موارد بعنوان قمار استفاده نشوند. امّا اگر میزان و کمّیّت موارد استفاده در غیر قمار بحدّی رسید که عرفاً دیگر آن عنوان قمار بر آنها صادق نباشد ، اشکالی ندارد.