گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1571
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس و زمان جدا کردن فرزند از والدین

سلام علیکم خدمت استاد محترم وسرور گرامیم جناب حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی
من دختری هستم که پدرم اهل خمس نیست ومن ازدواج کردم وپدرم با این پول به من جهاز داده است وشوهرم هم حقوق مختصری دارد ومن برای حفظ آبروی پدرم به ایشان چیزی نگفتم تکلیف من چیست .
2ـ می خواستم بدانم جدا کردن بچه از پدر ومادر از چه سنی مناسب است دختر وپسر فرق می کند؟
هوالعلیم
1 مسئولیت پرداخت خمس بر عهدۀ پدر شما می باشد.
2 جدا نمودن بچّه از مادر صحیح نیست و بسیار برای روحیّه او ضرر دارد و اطفال در این موضوع مختلف می باشند معیار در این مسئله احساس راحتی و عدم اضطراب و نگرانی برای طفل هنگام خوابیدن است.